Avem implementate Certificatele de management a calităţii şi mediu ISO 9001, ISO 14001.La productia materiilor sunt folosite cantare de precizie mereu controlate, procesul de productie este bine determinat si descris in reteta. La final toate produsele trec printr-un control calitativ sever unde sunt comparate cu contramostra pastrata dintr-un lot anterior. Acest control calitativ este bine documentat in sistemul informatic propriu.

 

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE ŞI MEDIU

 

Implementarea propriei politici referitoare la calitate şi mediu se bucură de o atenţie deosebită din partea echipei manageriale. Având în vedere concurenţa tot mai acerbă în domeniul fabricaţiei materialelor de finisaj din industria lemnului, suntem conştienţi că în perioada care urmează caracteristica cea mai importantă a produselor şi serviciilor noastre trebuie să fie calitatea corelată cu diminuarea impacturilor negative asupra mediului. Calitatea înseamnă pentru noi cerinţele şi aşteptările clienţilor noştri, pe care le putem realiza numai cu contribuţia fiecărui angajat.

Prin urmare, misiunea organizaţiei noastre este:

  • Furnizarea unor produse şi servicii complexe şi complete, competitive sub aspectul raportului calitate - preţ clienţilor,
  • Obţinerea unui grad ridicat de satisfacţie a clienţilor noştri,
  • Asigurarea dezvoltării şi profitabilităţii organizaţiei pe termen lung,
  • Conformarea cu legislaţia şi cu reglementările de mediu şi din domeniul calităţii aplicabile activităţilor noastre,
  • Reducerea impacturilor asupra mediului prin utilizarea economică a resurselor,
  • Îmbunătăţirea performanţelor de mediu, prin controlul şi influenţarea aspectelor semnificative de mediu identificate, prin adoptarea unui comportament preventiv faţă de poluarea mediului.

Această misiune dorim să o îndeplinim prin satisfacerea cerinţelor şi prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii şi de mediu în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015.

Certificat 9001, 14001