Notificare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către SC KNEHO ROM SRL

 

Începând cu data de 25.05.2018 a devenit aplicabil Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În prezentul document vă informăm despre modul în care SC KNEHO ROM SRL prelucrează datele dumneavoastră în calitatea dumneavostră de potențial client.

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră:

- întocmirea și transmiterea unor oferte în conformitate cu cerințele și informațiile furnizate de dumneavoastră

- transmiterea de informații suplimentare privind caracteristicile tehnice ale echipamentelor oferite

- îndeplinirea obligațiilor și drepturilor, ce vor decurge dintr-un eventual contract încheiat cu dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră:

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor, cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:

Dreptul de acces la date – Aveți dreptul să accesați datele dumneavoastră, care sunt prelucrate. De asemenea aveți dreptul de a obține informații privind natura, prelucrarea și divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul la corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor personale inexacte.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – Aveți dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.

Dreptul la opoziție – Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale.

Dreptul la ștergere – Aveți dreptul de a obține ștergerea datelor dumneavoastră personale.

Dreptul la retragerea consimțământului – În situațiile în care datele personale sunt prelucrate cu acordul dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere.

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere – Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi.

Contact și suport privind datele dumneavoastră:

Pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la următoarea adresă de corespondență: SC KNEHO ROM SRL, str. Uzinei nr. 87, 445100 Carei, jud. Satu Mare sau prin e-mail la alex.ludescher@gmail.com, iar dacă sunteți de părerea, că v-a fost încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

SC KNEHO ROM SRL se angajează să aplice măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii și accesului neautorizat asupra lor.

Certificat 9001, 14001