Producţia corespunde criteriilor internaţionale   de   calitate. Majoritatea materiilor prime provin de la firma Kneho Lacke din Germania.

De la înregistrarea comenzii, lansarea productiei, calculul reţetelor, urmărirea stocurilor, până la livrare, toate fazele legate de    onorarea comenzilor sunt urmărite cu ajutorul programelor informatice special elaborate în acest scop.

La solicitarea clientului sunt ataşate produselor fişele de securitate, fisele tehnice si tehnologiile de aplicare ale materialelor.

În vederea prevenirii   situaţiilor de urgenţă   incintele în care are loc producţia şi depozitarea materialelor inflamabile sunt dotate cu sistem electronic de detectare a vaporilor de solventi inflamabili, precum şi cu un sistem automat de avertizare şi protecţie. De asemenae clădirile sunt dotate cu senzori de mişcare şi sistem de urmărire prin videocamere.

Pe lângă străduinţa de a îmbunătăţi mereu calitatea produselor, societatea încearcă să-si realizeze producţia protejând mediul înconjurător.

Certificat 9001, 14001