LACURI PA BAZA DE APA

Hidrolacurile după cum reiese din denumire au la bază ca solvent apă. Pe acest fapt se bazează caracterul ecologic a finisajelor realizate cu acest tip de produs. Produsul nu conţine solvent volatil organic  deloc  sau doar într-o mâsură minimă. 

În cursul aplicării hidrolacurilor trebuie ţinut cont de proprietăţile speciale a materialului. Astfel de exemplu este foarte important ca materialul să fie protejat de îngheţ. Instalaţiile, recipienţii sculele care ajung în contact cu lacul trebuie să reziste la contact permanent cu apă şi ca urmare să fie confecţionate din material insensibil la coroziune.

Proprietăţile suprafeţelor  finisate cu hidrolac au un nivel calitativ asemănător cu cel al suprafeţelor obţinute prin finisaje cu sisteme convenţionale de lac. Prin legile noi adoptate referitoare la reducerea conţinutului de solvent organic volatile domeniul de aplicare a hidrolacurilor este în permanentă extindere.

Certificat 9001, 14001